«بشارت» آمد

همزمان با آغاز فصل جدید طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452، از نرم افزار کاربردی قرآنی و معارفی «بشارت» رونمایی شد.
دوشنبه 16 مهر 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی