بودجه‌ای که منجر به تربیت یک حافظ قرآن هم نمی‌شود

مدیرعامل موسسه فرهنگی قرآن و عترت بیت‌الاحزان حضرت زهرا(س) با اشاره به اینکه بودجه‌ای که برای برنامه‌های سال ۱۴۰۰ در اختیار ستاد راهبری طرح ملی حفظ قرآن کریم شده است، کافی نیست، گفت: این بودجه برای ایجاد زیرساخت های مربوط به حفظ اختصاص داده شده است و لذا این بودجه در سال ۱۴۰ منجر به تربیت حتی یک حافظ قران نخواهد شد.
پنج شنبه 22 مهر 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000