ترتیل خوانی جزء قرآن کریم

ترتیل خوانی قرآن کریم از پربیننده ترین برنامه های ایام ماه مبارک رمضان می باشد که شبکه قرآن و معارف سیما محفل های ترتیل خوانی یک جزء قرآن کریم امامزاده محمد هلال بن علی (ع) از آران و بیدگل بعد از اذان صبح، ترتیل خوانی حرم مطهر رضوی به صورت زنده در ساعت 11 و مراسم ترتیل خوانی از حرم مطهر امام خمینی (ره) را در ساعت 17:30هر روز به روی آنتن می برد.

img18

ترتیل جز شانزدهم قرآن کریم-حرم امام رضا(ص)

ترتیل خوانی جز شانزدهم قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشاهده
img18

ترتیل جز شانزدهم قرآن کریم-آران و بیدگل

ترتیل خوانی جز شانزدهم قرآن کریم حرم امامزاده محمد هلال بن علی(ع)

مشاهده
img18

ترتیل جز پانزدهم قرآن کریم-حرم امام رضا(ع)

ترتیل خوانی جز پانزدهم قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشاهده
img18

ترتیل جز پانزدهم قرآن کریم-حرم امام رضا(ص)

ترتیل خوانی جز پانزدهم قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشاهده
img18

ترتیل جز پانزدهم قرآن کریم-آران و بیدگل

ترتیل خوانی جز پانزدهم قرآن کریم حرم امامزاده محمد هلال بن علی(ع)

مشاهده
img18

ترتیل جز چهاردهم قرآن کریم-حرم امام رضا(ع)

ترتیل خوانی جز چهاردهم قرآن کریم در حرم مطهر امام رضا(ع)

مشاهده
img18

ترتیل جز چهاردهم قرآن کریم_آران و بیدگل

ترتیل خوانی جز چهاردهم قرآن کریم حرم امامزاده محمد هلال بن علی(ع)

مشاهده
img18

ترتیل جز سیزدهم قرآن کریم-حرم امام خمینی(ره)

ترتیل خوانی جز سیزدهم قرآن کریم حرم امام خمینی(ره)

مشاهده
بیشتر

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی