متن و ترجمه دعای عرفه + دانلود
دو شنبه 29 مرداد 1397 - 13:59:59

متن و ترجمه دعای عرفه + دانلود

همزمان با شب نهم ذی الحجه، متن و ترجمه ساده دعای عرفه به صورت فایل pdf منتشر شد.
دو شنبه 29 مرداد 1397 - 13:44:24
در نشست رییس مجمع خیرین کشور با مدیر شبکه قرآن و معارف سیما تشکیل مجمع خیرین قرآنی تصویب شد.
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000
کلیه حقوق این وب سایت به شبکه قرآن و معارف سیما تعلق دارد