در نجف 13 فروردین

در ایام نوروز 98، ویژه برنامه «در نجف» را هر شب از جوار حرم مطهر امام علی علیه السلام در ساعت 22 از شبکه قرآن و معارف سیما ببینید.
در نجفبرنامه ها شنبه 17 فروردین 1398 ادامه...

در نجف 12 فروردین

در ایام نوروز 98، ویژه برنامه «در نجف» را هر شب از جوار حرم مطهر امام علی علیه السلام در ساعت 22 از شبکه قرآن و معارف سیما ببینید.
در نجفبرنامه ها شنبه 17 فروردین 1398 ادامه...

در نجف 10 فروردین

در ایام نوروز 98، ویژه برنامه «در نجف» را هر شب از جوار حرم مطهر امام علی علیه السلام در ساعت 22 از شبکه قرآن و معارف سیما ببینید.
در نجفبرنامه ها شنبه 17 فروردین 1398 ادامه...

در نجف 8 فروردین

ویژه برنامه «در نجف» هر شب از جوار حرم مطهر امام علی علیه السلام در ساعت 22 از شبکه قرآن و معارف سیما
در نجفبرنامه ها شنبه 17 فروردین 1398 ادامه...

در نجف 7 فروردین

ویژه برنامه «در نجف» هر شب از جوار حرم مطهر امام علی علیه السلام در ساعت 22 از شبکه قرآن و معارف سیما
در نجفبرنامه ها شنبه 10 فروردین 1398 ادامه...

در نجف 5 فروردین

ویژه برنامه «در نجف» هر شب از جوار حرم مطهر امام علی علیه السلام در ساعت 22 از شبکه قرآن و معارف سیما
در نجفبرنامه ها شنبه 10 فروردین 1398 ادامه...

در نجف 1 فروردین

ویژه برنامه «در نجف» هر شب از جوار حرم مطهر امام علی علیه السلام در ساعت 22 از شبکه قرآن و معارف سیما
در نجفبرنامه ها شنبه 10 فروردین 1398 ادامه...

برنامه نوروزی "در نجف"

در ایام نوروز 98، ویژه برنامه «در نجف» را هر شب از جوار حرم مطهر امام علی علیه السلام در ساعت 22 از شبکه قرآن و معارف سیما ببینید.
در نجفبرنامه ها یک شنبه 26 اسفند 1397 ادامه...
2023-09-24 02:59:42