اخبار
ساخت مستندهایی از نخبگان پزشکی در شبکه قرآن و معارف سیما
شنبه 5 بهمن 1398 - 12:54:47

ساخت مستندهایی از نخبگان پزشکی در شبکه قرآن و معارف سیما

در دیدار مدیر شبکه قرآن و معارف سیما با دکتر ناصر سیم فروش، بر تولید مستندهایی از نخبگان جامعه پزشکی تاکید شد.
پنج شنبه 3 بهمن 1398 - 8:0:0
جلسه هماهنگی سی و هفتمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم در خصوص اقدامات رسانه ای این رویداد بزرگ قرآنی برگزار شد.
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی