تلاوت آیات 79 تا 81 سوره نساء

تلاوت آیات 79 تا 81 سوره نساء توسط ابوالعینین شعیشع
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتقاریان مصریتحقیقسوره نساءابوالعینین شعیشع یک شنبه 14 آذر 1400 ادامه...

معرفی شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد

در این قسمت برنامه با مفاخر با زندگی شیخ عبدالباسط محمد عبدالصمد آشنا خواهید شد. همچنین تلاوت سوره مبارکه نساء آیات 58 تا 76 در سال 1968 میلادی - 1347 شمسی ضبط شده در استودیوی تلویزیونی قاهره پخش می شود.
مفاخرسوره نساءعبدالباسط سه شنبه 31 فروردین 1400 ادامه...
2023-03-25 13:41:00