تلاوت سوره عصر و همزه

تلاوت سوره عصر و همزه توسط رضا جاویدی
سوره العصررضا جاویدیقاریان ایرانیبانک تلاوتتحقیقسوره همزه پنج شنبه 6 خرداد 1400 ادامه...

تلاوت آیاتی از سوره اسرا، کهف ، انشراح، تین و عصر

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا، آیات 1 تا 3 سوره کهف، سوره انشراح، سوره عصر و سوره تین در حرم مطهر امام خمینی(ره) توسط حمیدرضا احمدی وفا
سوره اسراءسوره کهفسوره انشراحسوره العصرسوره التینحمیدرضا احمدی وفابانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیق سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000