آیت الله ملا احمد نراقی

ملا احمد نراقی این عالم و فقیه بزرگ به سال (۱۱۸۵ هـ . ق) در یکی از قراء کاشان به نام نراق دیده به جهان گشود. وی مقدمات و بیشتر دروس متوسط و عالی را در محضر پدر دانشمندش ملا محمد مهدی که از اکابر علمای دین بود تحصیل نمود....
زندگینامه بزرگانآیت الله ملا احمد نراقی شنبه 28 فروردین 1400 ادامه...