تلاوت آیات 75 تا آخر سوره حج

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره حج توسط علی خوشنود در آستان مقدس امام زادگان پنج تن لویزان
سوره حجعلی خوشنودقاریان ایرانیبانک تلاوتتحقیق پنج شنبه 6 خرداد 1400 ادامه...