تلاوت سوره های مبارکه توبه آیات 129-123 و یونس آیات 3-1

قاری : سید مصطفی حسینی سوره های مبارکه توبه آیات 129-123 و یونس آیات 3-1 ایام فاطمیه (س) شهادت حضرت زهرا (س) منطقه عزیزیه استان واسط کشور عراق سال 1401
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیقسید مصطفی حسینیسوره یونسسوره توبه چهارشنبه 6 دی 1402 ادامه...

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36 توسط حمیدرضا احمدی وفا
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتسوره مریمقاریان ایرانیحمیدرضا احمدی وفاتحقیق چهارشنبه 15 دی 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 23 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره هود چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 22 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره بقره چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 21 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره احزابسوره فتحسوره ضحى چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...

تلاوت مجلسی

تلاوت مجلسی 20 آذر 1400
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتتحقیققاریان مصریسوره جمعهسوره انشراح چهارشنبه 24 آذر 1400 ادامه...
2024-06-17 01:24:29--- 6/17/2024 1:24:29 AM