سفرقند 3

مستند داستانی سفر قند (3 ) با عنوان "بود و نبود"، روایت نوجوانان سفرقند از انسان ها و اتفاقات مهم تاریخی و کنونی استان بوشهر است.
سفرقند ٣سفرقند چهارشنبه 24 اسفند 1401 ادامه...
2023-12-04 17:21:48