پاسخ سخت - تلاوت محمدرضا قیصری ، محمدپرهام پورایی ، محمد علی حق شناس ، علیرضا گودرزی

#پویش_قرآنی_پاسخ_سخت تلاوت آیه 45 سوره انعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ هدیه نثار شهدای حادثه تروریستی کرمان
پویش پاسخ سخت سه شنبه 19 دی 1402 ادامه...

پاسخ سخت- تلاوت محمدرضا عبدلی ، محمود باقری ، محمد مهدی معتمدی ، بردیا آدره

#پویش_قرآنی_پاسخ_سخت تلاوت آیه 45 سوره انعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ هدیه نثار شهدای حادثه تروریستی کرمان
پویش پاسخ سخت سه شنبه 19 دی 1402 ادامه...

پاسخ سخت- تلاوت محمدرضا حق شناس ، جواد سلگی ، رضا شیراوند ، حجت الاسلام سیاوشی ، فاطمه گودرزی

#پویش_قرآنی_پاسخ_سخت تلاوت آیه 45 سوره انعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ هدیه نثار شهدای حادثه تروریستی کرمان
پویش پاسخ سخت سه شنبه 19 دی 1402 ادامه...

پاسخ سخت-تلاوت علی طائفه قنبر ، صادق سوری ، محمد برخورداری ، باران شهبازی

#پویش_قرآنی_پاسخ_سخت تلاوت آیه 45 سوره انعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ هدیه نثار شهدای حادثه تروریستی کرمان
پویش پاسخ سخت سه شنبه 19 دی 1402 ادامه...

پاسخ سخت -تلاوت علی افشاری، طه شریفی ، امیر سبحان حبیبی ، محمد صادق طاهری

#پویش_قرآنی_پاسخ_سخت تلاوت آیه 45 سوره انعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ هدیه نثار شهدای حادثه تروریستی کرمان
پویش پاسخ سخت سه شنبه 19 دی 1402 ادامه...

پاسخ سخت - تلاوت عبدخرازی ، محمدطاهر زحمتکش ، مهدی شکفته لاین ، محمد امین گودرزی

#پویش_قرآنی_پاسخ_سخت تلاوت آیه 45 سوره انعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ هدیه نثار شهدای حادثه تروریستی کرمان
پویش پاسخ سخت سه شنبه 19 دی 1402 ادامه...

پاسخ سخت - تلاوت حدیث و ثنا نظری ، رضا روزبهانی ، فضل الله پورحسین باقری ، محمد متین نجات بخش و محمد طاها باقری

تلاوت آیه 45 سوره انعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ #پویش_قرآنی_پاسخ_سخت هدیه نثار شهدای حادثه تروریستی کرمان
پویش پاسخ سخت سه شنبه 19 دی 1402 ادامه...

پاسخ سخت - تلاوت حجت الاسلام محمدی ، علی رهائی ، محمد علی حق شناس ، سجاد تولایی

تلاوت آیه 45 سوره انعام فَقُطِعَ دابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ #پویش_قرآنی_پاسخ_سخت هدیه نثار شهدای حادثه تروریستی کرمان
پویش پاسخ سخت سه شنبه 19 دی 1402 ادامه...
2024-04-19 16:53:11