تلاوت آیات 11 تا 25 سوره روم

تلاوت آیات 11 تا 25 سوره روم توسط حبیب صداقت در مسجد حجتیه رسالت
سوره رومحبیب صداقتقاریان ایرانیتحقیقبانک تلاوت یک شنبه 12 اردیبهشت 1400 ادامه...

تلاوت آیات 15 تا 46 سوره نازعات

تلاوت آیات 15 تا 46 سوره نازعات توسط حبیب صداقت در پایگاه بسیج مسجد چهارده معصوم(ع)
سوره نازعاتحبیب صداقتقاریان ایرانیتحقیقبانک تلاوت سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 ادامه...
2024-02-27 02:43:59