تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36 توسط حمیدرضا احمدی وفا
تلاوت مجلسی فاخربانک تلاوتسوره مریمقاریان ایرانیحمیدرضا احمدی وفاتحقیق چهارشنبه 15 دی 1400 ادامه...

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر توسط حمیدرضا احمدی وفا در مصلای بزرگ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی
سوره فاطرحمیدرضا احمدی وفابانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیق سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 ادامه...

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و کوثر

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و کوثر توسط حمیدرضا احمدی وفا در مسجد مسلم بن عقیل نظام آباد
سوره احزابسوره کوثربانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیقحمیدرضا احمدی وفا سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 ادامه...

تلاوت آیات 39 تا 46 سوره فصلت

تلاوت آیات 39 تا 46 سوره فصلت توسط حمیدرضا احمدی وفا در آستان مقدس امام زادگانم پنج تن لویزان
سوره فصلتحمیدرضا احمدی وفابانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیق سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 ادامه...

تلاوت آیاتی از سوره اسرا، کهف ، انشراح، تین و عصر

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا، آیات 1 تا 3 سوره کهف، سوره انشراح، سوره عصر و سوره تین در حرم مطهر امام خمینی(ره) توسط حمیدرضا احمدی وفا
سوره اسراءسوره کهفسوره انشراحسوره العصرسوره التینحمیدرضا احمدی وفابانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیق سه شنبه 7 اردیبهشت 1400 ادامه...
2024-04-15 23:23:30