محمود علی البنا

در سال ۱۹۴۶ میلادى استاد بناء یکى از بزرگان موسیقى و نوابغِ تدریس مقامات آن را ملاقات کرد، آن فرد استاد درویش حریرى بود که استاد بناء را در اتقان مقامات موسیقى و به کارگیرى آنها درتلاوت کمک نمود. اولین قرائت در رادیو اولین قرائت استاد در رادیو در سال ۱۹۴۸ م در سن ۲۲ سالگى بود. قرائت او به صورت زنده پخش مىشد، این تلاوت از سوره هود از آنجا که – و الى هود أخاهم صالحاً - تا – وما توفیقى الّا بالله علیه توکّلت و الیه أنیب – ادامه یافت
محمود علی البناقاریان مصری دوشنبه 27 فروردین 1397 ادامه...
2024-05-25 18:44:33