تلاوت سوره انسان و کوثر

تلاوت سوره انسان و کوثر توسط عبدالفتاح طاروطی
سوره انسانسوره کوثرقاریان مصریبانک تلاوتعبدالفتاح طاروطیتحقیق دوشنبه 31 اردیبهشت 1397 ادامه...

تلاوت سوره حمد

تلاوت سوره حمد توسط عبدالفتاح طاروطی
سوره حمدعبدالفتاح طاروطیقاریان مصریبانک تلاوتتحقیق چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 ادامه...
2024-05-21 23:22:21