پرسمان 8 اردیبهشت

استاد سید مرتضی میرباقری با موضوع پرسمان معارف و اخلاق
پرسمانبرنامه هاعلوم قرآنی شنبه 15 اردیبهشت 1397 ادامه...

روزی بهتر 26 اسفند 96

برنامه روزی بهتر با حضور دکتر حسن اکبری و موضوع خانواده و سلامت به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
برنامه هاعلوم قرآنیروزی بهتر شنبه 26 اسفند 1396 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی