حجت موجه - عزیمت امام حسین(ع) به کوفه

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «چرا امام حسین(ع) حج خود را رها کرده و در آستانه شروع اعمال به کوفه عزیمت کردند؟» پاسخ خواهند داد.
حجت موجهبرنامه هاکودک و نوجوان چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

حجت موجه - شهادت امام حسین (ع)

در این قسمت دکتر سید حمید خویی به سوال: «شهادت امام حسین (ع) عملی اختیاری یا مقدر شده برای امام بود؟» پاسخ خواهند داد.
حجت موجهبرنامه هاکودک و نوجوان چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

حجت موجه - حضرت قاسم (ع)

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «آیا عروسی حضرت قاسم (ع) در کربلا سند تاریخی و روایی دارد؟» پاسخ خواهند داد.
حجت موجهبرنامه هاکودک و نوجوان چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

حجت موجه - عزاداری دهه اول محرم

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «چرا عزاداری ها در دهه اول محرم و قبل از روز عاشورا برگزار می شود؟» پاسخ خواهند داد.
حجت موجهبرنامه هاکودک و نوجوان چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

حجت موجه - حضرت رقیه (س)

در این قسمت دکتر محمدحسین رجبی دوانی به سوال: «آیا امام حسین(ع) دختری به نام رقیه (س) داشتند و ایشان در واقعه کربلا بودند؟» پاسخ خواهند داد.
حجت موجهبرنامه هاکودک و نوجوان چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

حجت موجه - اهمیت اربعین

در این قسمت «اهمیت اربعین از دیدگاه ائمه (ع)» از زبان دکتر سید حمید خویی بیان خواهد شد.
حجت موجهبرنامه هاکودک و نوجوان چهارشنبه 9 آبان 1397 ادامه...

اثر «موج غم»

در ویدئو زیر کاری جدید از گروه کودک و نوجوان شبکه قرآن و معارف سیما تحت عنوان «موج غم» با اجرای گروه همخوانی الغدیر تقدیم می گردد.
چند رسانه ایکودک و نوجوانفیلمالغدیر تهران سه شنبه 1 آبان 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی