ترتیل کل قرآن توسط عبدالباسط

در زیر تلاوت کل قرآن کریم توسط استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد به تفکیک سوره ها و با فرمت mp3 تقدیم می گردد.
عبدالباسطترتیل قاریان مصریترتیل دوشنبه 10 اردیبهشت 1397 ادامه...

ترتیل جزء به جزء قرآن - منشاوی

ترتیل جزء به جزء قرآن توسط استاد محمد صدیق منشاوی
ترتیلترتیل قاریان مصریترتیل خوانی جزء قرآن کریمترتیل 30 جز منشاویبانک تلاوت چهارشنبه 25 فروردین 1400 ادامه...

ترتیل سوره های جزء سی قرآن کریم

در ویدئوهای زیر ترتیل جزء سی قرآن کریم به تفکیک سوره و با قرائت قاریان برجسته مصری و ایرانی تقدیم می گردد. این برنامه با محوریت طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 توسط گروه تلاوت و نغمات دینی تولید شده است.
ترتیل جزء 30 قرآنترتیلترتیل قاریان ایرانیترتیل قاریان مصری یک شنبه 22 مهر 1397 ادامه...