مصباح 26 اردیبهشت 1401

پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه های قرآنی مهمان برنامه خبرنگار قرآنی میلاد مرجانی از محل نمایشگاه کتاب تهران
مصباح چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 ادامه...

مصباح 24 اردیبهشت 1401

پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه های قرآنی مهمان برنامه استاد محمدرضا پورزرگری استاد و داور بین المللی
مصباح چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 ادامه...

مصباح 21 اردیبهشت 1401

پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه های قرآنی مهمان برنامه استاد محسن موسوی بلده استاد و پیشکسوت قرآنی
مصباح چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 ادامه...

مصباح 19 اردیبهشت 1401

پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه های قرآنی مهمان برنامه استاد قاسم رضیعی قاری و داور بین المللی
مصباح چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 ادامه...

مصباح 17 اردیبهشت 1401

پیگیری مطالبات رهبر معظم انقلاب در حوزه های قرآنی مهمان برنامه استاد قره شیخلو پیشکسوت قرآنی
مصباح چهارشنبه 28 اردیبهشت 1401 ادامه...

مصباح 9 بهمن 1400

کارشناس حضوری جناب آقای انجام از مدیران رسانه ملی و داور بین المللی قرآن کریم و جناب آقای دولتی استاد دانشگاه و داور بین المللی قرآن کریم
مصباح دوشنبه 11 بهمن 1400 ادامه...

مصباح 6 بهمن 1400

موضوع تحول در ساختار قرآنی کشور کارشناس حضوری جناب آقای حسنی مدیرعامل محترم خبرگزاری ایکنا
مصباح دوشنبه 11 بهمن 1400 ادامه...

مصباح 4 بهمن 1400

کارشناس تلفنی : حسین مقدم کیا دبیر طرح ملی شوق تلاوت کارشناس حضوری رئیس محترم سازمان دارالقرآن حجت الاسلام و المسلمین اخوان صباغ
مصباح شنبه 9 بهمن 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000