گروه ذکر

اعضای گروه بین المللی ذکر در سال 1375 گرد هم آمده و فعالیت کاری خود را آغاز نمودند. این گروه با بهره گیری از تجربیات اساتید و صاحبنظران ساخت آثار بدیع و جدید مذهبی را در دستورکار خود قرار داد.
ذکراناشید چهارشنبه 19 اردیبهشت 1397 ادامه...