اهدا جایزه به شرکت کنندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی «دریاب خانه را» در روز عید غدیر

به شرکت کنندگان مسابقه بزرگ کتابخوانی «دریاب خانه را» در روز عید غدیر به قید قرعه ۳۰ جایزه یک میلیون تومانی کمک هزینه سفر به مشهد مقدس و یک جایزه یک صد میلیون تومانی کمک هزینه سفر به حج اختصاص می یابد.
اخبارآرشیو اخبار پنج شنبه 7 مرداد 1400 ادامه...