تلاوت آیات 18 تا 24 سوره حشر و سوره قریش

تلاوت آیات 18 تا 24 سوره حشر و سوره قریش توسط قاسم مقدمی در اختتامیه مسابقات قرآن کریم - شهرک شهید منتظری دزفول
سوره حشرسوره قریشبانک تلاوتقاریان ایرانیتحقیققاسم مقدمی پنج شنبه 6 خرداد 1400 ادامه...

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره حج

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره حج توسط علی خوشنود در آستان مقدس امام زادگان پنج تن لویزان
سوره حجعلی خوشنودقاریان ایرانیبانک تلاوتتحقیق پنج شنبه 6 خرداد 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000