تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و سوره کوثر

تلاوت آیات 38 تا 48 سوره احزاب و سوره کوثر توسط صادق مسلمی در جشنواره تلاوت های مجلسی در حسینیه صاحب الزمانی
سوره احزابسوره کوثربانک تلاوتصادق مسلمیقاریان ایرانیتحقیق یک شنبه 29 فروردین 1400 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000