تبیین ویژگی های رفتاری پیامبر مهربانی (ص) در برنامه «یاد خدا»

به گزارش روابط عمومی شبکه قرآن و معارف سیما ، برنامه گفت وگو محور «یاد خدا» با موضوع «تببین ویژگی های رفتاری پیامبر مهربانی (ص)» به مدت پنج شب بر روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
اخبارآرشیو اخباریاد خدا چهارشنبه 19 مهر 1402 ادامه...
2024-02-29 21:37:20