بیش از 5 هزار دقیقه ارتباط استانی در طرح بشارت 1452

سید عباس فاطمی رئیس مرکز سیمای استانها با اشاره به ارتباط بیش از 5 هزار دقیقه از سوی استانها با طرح ملی گفت: 33 شبکه استانی با شبکه قرآن و معارف سیما همکاری داشت که از این بابت باید به شبکه قرآن و معارف سیما تبریک گفت.
چند رسانه ایفیلمفیلم برنامه بشارت شنبه 11 اسفند 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 10 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 10 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلم برنامه بشارت چهارشنبه 12 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 9 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 9 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلم برنامه بشارت چهارشنبه 12 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 8 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز شنبه 8 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلم برنامه بشارت چهارشنبه 12 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 6 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز پنجشنبه 6 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلم برنامه بشارت شنبه 8 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 5 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز چهارشنبه 5 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلم برنامه بشارت شنبه 8 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 4 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز سه شنبه 4 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلم برنامه بشارت شنبه 8 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 3 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز دوشنبه 3 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلم برنامه بشارت شنبه 8 دی 1397 ادامه...

طرح قرآنی بشارت 1452 - 2 دی ماه

ویژه برنامه طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 با محوریت حفظ جزء سی ام قرآن کریم روز یکشنبه 2 دی ماه به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما رفت.
فیلم برنامه بشارت شنبه 8 دی 1397 ادامه...

تیزر «اپلیکیشن بشارت»

در ویدئو زیر تیزر تبلیغاتی «اپلیکیشن بشارت» با محوریت طرح ملی حفظ قرآن کریم بشارت 1452 را مشاهده می کنید.
چند رسانه ای برنامه بشارتفیلم برنامه بشارت چهارشنبه 5 دی 1397 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی