نغمه عشاق 14 آذر 98

با حضور امیر علی علی محمدی نفر اول مسابقات مداحی برنامه نغمه عشاق
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 16 آذر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 16 آبان 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 18 آبان 1398 ادامه...

نغمه عشاق 2 آبان 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها شنبه 4 آبان 1398 ادامه...

نغمه عشاق 27 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها یک شنبه 28 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 26 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها یک شنبه 28 مهر 1398 ادامه...

نغمه عشاق 25 مهر 98

ویژه برنامه نغمه عشاق پنج شنبه ها ساعت 22 بصورت زنده میهمان مخاطبین محترم شبکه قرآن و معارف سیما می باشد.
نغمه عشاقبرنامه ها یک شنبه 28 مهر 1398 ادامه...
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی