تاریخ انتشار: دوشنبه 23 دی 1398
تعداد بازدید: 533

برندگان 1453 - یکشنبه 22 دی ماه

نام و نام خانوادگی استان نحوه شرکت

ناهید خرمی

کرمانشاه

پیامک

سوسن عبدی

البرز

پیامک

بندر مرادیان

کرمانشاه

سایت

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی