تاریخ انتشار: یک شنبه 29 دی 1398
تعداد بازدید: 472

برندگان 1453 - شنبه 28 دی ماه

نام و نام خانوادگی استان نحوه شرکت

جاسم عناف جه

خوزستان

پیامک

محمد امین متین فر

شیراز

پیامک

سید مجتبی رضوی مقدم 

مرکزی

سایت

دسته بندی :

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی