تاریخ انتشار: چهارشنبه 25 فروردین 1400
تعداد بازدید: 3753

ترتیل جزء به جزء قرآن کریم - پرهیزکار

ترتیل جزء به جزء قرآن کریم توسط استاد شهریار پرهیزکار

جزء 1


جزء 2


جزء 3


جزء 4


جزء 5


جزء 6


جزء 7


جزء 8


جزء 9


جزء 10


جزء 11


جزء 12


جزء 13


جزء 14


جزء 15


جزء 16


جزء 17


جزء 18


جزء 19


جزء 20


جزء 21


جزء 22


جزء 23


جزء 24


جزء 25


جزء 26


جزء 27


جزء 28


جزء 29


جزء 30


ارسال دیدگاه


ارسال

جهت مشاهده دیدگاه های کاربران کلیک نمایید

دیدگاه ها

300004444
qtv@irib.ir
021-27868000