مسابقه تلویزیونی اسراء

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه ساعت 20

مسابقه تلویزیونی اسرا برنامه ای می باشد که با محوریت قرائت تقلیدی قرآن به روی آنتن شبکه قرآن و معارف سیما می رود.
 

 

پربازدیدترین ها
img18

مسابقه تلویزیونی اسراء

یکشنبه، سه شنبه، پنجشنبه ساعت 20

مشاهده
img18

آیین اختتامیه هشتمین دوره مسابقه اسرا

آیین اختتامیه هشتمین دوره مسابقه تلویزیونی اسرا با حضور مسئولین استانی، اساتید و قاریان قرآن و ..‌ در استان قزوین برگزار شد.

مشاهده
img18

اسرا 23 دی

سری هشتم مسابقه تلویزیونی اسرا روزهای فرد ساعت 22 به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

اسرا 11 دی

سری هشتم مسابقه تلویزیونی اسرا روزهای فرد ساعت 22 به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

اسراء

مشاهده
img18

اسرا 2 بهمن

سری هشتم مسابقه تلویزیونی اسرا روزهای فرد ساعت 22 به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

اسرا فصل هشتم 29 مرداد

سری هشتم مسابقه تلویزیونی اسرا روزهای فرد ساعت 22 به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

اسرا 9 دی

سری هشتم مسابقه تلویزیونی اسرا روزهای فرد ساعت 22 به روی آنتن می رود.

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 4 اسفند 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 1 اسفند 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 29 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 27 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 22 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 20 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 17 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 6 بهمن 98

مشاهده
بیشتر
img18

اسرا فصل نهم 6 اسفند 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 4 اسفند 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 1 اسفند 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 29 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 27 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 25 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 22 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 20 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 17 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 15 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 13 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 6 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 3 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 1 بهمن 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 26 دی 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 24 دی 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 22 دی 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 12 دی 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 10 دی 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 8 دی 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 5 دی 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 3 دی 98

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 1 آذر

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 28 آذر

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 26 آذر

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 24 آذر

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 21 آذر

مشاهده
img18

اسرا فصل نهم 19 آذر

فصل نهم

مشاهده
img18

آیین اختتامیه هشتمین دوره مسابقه اسرا

آیین اختتامیه هشتمین دوره مسابقه تلویزیونی اسرا با حضور مسئولین استانی، اساتید و قاریان قرآن و ..‌ در استان قزوین برگزار شد.

مشاهده
img18

اسرا فصل هشتم 31 مرداد

مشاهده
img18

اسرا فصل هشتم 27 مرداد

مشاهده
img18

اسرا فصل هشتم 25 مرداد

مشاهده
img18

اسرا فصل هشتم ۲۴ مرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (پنج شنبه ۲۴ مرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

اسرا فصل هشتم 22 مرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (سه شنبه 22 مرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

اسرا فصل هشتم 20 مرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه 20 مرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

اسرا فصل هشتم 15 مرداد

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 13 مرداد

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 6 مرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه 6 مرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - ۳ مرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (پنج‌شنبه ۳ مرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 1 مرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (سه شنبه 1 مرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 30 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه 30 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - ۲۷ تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (پنج‌شنبه ۲۷ تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - ۲۵ تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (سه‌شنبه ۲۵ تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 23 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه 23 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 20 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (پنجشنبه 20 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 16 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه 16 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 13 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (پنج شنبه 13 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 11 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (سه شنبه 11 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 9 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه 9 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 6 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (پنجشنبه 6 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 2 تیر

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه 2 تیر) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 30 خرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (پنج شنبه 30 خرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 28 خرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (سه شنبه 28 خرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 26 خرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه 26 خرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - ۲۳ خرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (پنج‌شنبه ۲۳ خرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری مسابقه اسرا - 19 خرداد

در زیر گزارش تصویری برنامه امشب (یکشنبه ۱۹ خرداد) مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می‌کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 14 اردیبهشت

در زیر گزارش تصویری برنامه روز چهاردهم اردیبهشت مسابقه تلویزیونی اسرا تقدیم می شود.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 13 اردیبهشت

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 12 اردیبهشت

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 10 اردیبهشت

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 8 اردیبهشت

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 5 اردیبهشت

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 3 اردیبهشت

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 22 فروردین

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 18 فروردین

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 15 فروردین

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 13 فروردین

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 8 فروردین

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 6 فروردین

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 4 فروردین

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 28 اسفند

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 26 اسفند

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 23 اسفند

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 21 اسفند

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 19 اسفند

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 14 اسفند

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 12 اسفند

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 9 اسفند

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 7 اسفندماه

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 5 اسفند ماه

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 2 اسفند ماه

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 30 بهمن ماه

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 28 بهمن ماه

در زیر گزارش تصویری برنامه یکشنبه 28 بهمن را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 25 بهمن ماه

در زیر گزارش تصویری برنامه پنجشنبه 25 بهمن را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 23 بهمن ماه

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 17

در زیر گزارش تصویری هفدهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 16

در زیر گزارش تصویری شانزدهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 15

در زیر گزارش تصویری پانزدهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 14

در زیر گزارش تصویری چهاردهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 13

در زیر گزارش تصویری سیزدهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 12

در زیر گزارش تصویری دوازدهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 11

در زیر گزارش تصویری یازدهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 10

در زیر گزارش تصویری دهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 9

در زیر گزارش تصویری نهمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 8

در زیر گزارش تصویری هشتمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تصاویر: پشت صحنه برنامه «اسرا»

در عکس های زیر پشت صحنه برنامه «اسرا» را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 7

در زیر گزارش تصویری هفتمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 6

در زیر گزارش تصویری ششمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 5

در زیر گزارش تصویری پنجمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 4

در زیر گزارش تصویری چهارمین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 3

در زیر گزارش تصویری سومین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 2

در زیر گزارش تصویری دومین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

گزارش تصویری برنامه 1

در زیر گزارش تصویری اولین برنامه از مسابقه تلویزیونی اسرا را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

اسراء

مشاهده

آیا مایل به نظردهی می باشید؟

مانده : (1000) حرف
نمایش سایر نظرات
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی