احد اصل محمدی

احد اصل محمدی

img18

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36

تلاوت سوره مریم آیات 16 تا 36 توسط حمیدرضا احمدی وفا

مشاهده
img18

تلاوت آیات 189 تا 194 سوره آل عمران، نباء و کوثر

تلاوت آیات 189 تا 194 سوره آل عمران، آیات 31 تا 40 سوره نباء و کوثر توسط علیرضا رضایی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر و سوره نصر

تلاوت آیات 1 تا 10 سوره فاطر و سوره نصر توسط سید جواد حسینی محفل انس با قرآن کریم در شهر خواف 1400/2/30

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 تا 45 سوره قاف

تلاوت آیات 31 تا 45 سوره قاف توسط صالح اطهری فرد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 94 تا 100 سوره انعام، سوره ضحی و کوثر

تلاوت آیات 94 تا 100 سوره انعام، سوره ضحی و کوثر توسط سید محمدجواد حسینی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 11 سوره قاف

تلاوت آیات 1 تا 11 سوره قاف توسط حمید شاکرنژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره اعلی

تلاوت آیات 107 تا 110 سوره کهف و سوره اعلی توسط محمد جواد پناهی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 21 تا 27 سوره احزاب، ناس و کوثر

تلاوت آیات 21 تا 27 سوره احزاب، ناس و کوثر توسط قاسم رضیعی

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 19:44:09