حامد ولی زاده

حامد ولی زاده

img18

تلاوت آیات 284 تا 286 سوره بقره و سوره کوثر

تلاوت آیات 284 تا 286 سوره بقره و سوره کوثر توسط حامد ولی زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 48 تا 62 سوره انعام

تلاوت آیات 48 تا 62 سوره انعام توسط حامد ولی زاده

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000