حمید شیخ زاده

حمید شیخ زاده

img18

تلاوت آیه 8 سوره تحریم

تلاوت آیه 8 سوره تحریم توسط حمید شیخ زاده

مشاهده
img18

تلاوت آیات 12 تا 15 سوره مریم و سوره طارق

تلاوت آیات 12 تا 15 سوره مریم و سوره طارق توسط حمید شیخ زاده

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000