عباس هاشمی

عباس هاشمی

img18

تلاوت آیات 12 تا 36 سوره مریم و سوره کوثر

تلاوت آیات 12 تا 36 سوره مریم و سوره کوثر توسط عباس هاشمی در امام زاده سید حمزه(ع) تبریز

مشاهده
img18

تلاوت آیات 9 تا 18 سوره زمر و آیات 1 تا 8 سوره علق

تلاوت آیات 9 تا 18 سوره زمر و آیات 1 تا 8 سوره علق توسط عباس هاشمی - در امام زاده کججانی تبریز

مشاهده
img18

تلاوت آیات 9 تا 15 سوره اسرا و سوره بلد

تلاوت آیات 9 تا 15 سوره اسرا و سوره بلد توسط عباس هاشمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 86 تا 93 سوره نمل و سوره کوثر

تلاوت آیات 86 تا 93 سوره نمل و سوره کوثر توسط عباس هاشمی

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 19:29:11