حدیث روز
حضرت محمد (ص): یک نماز جماعت بهتر از چهل سال نماز فرادا در خانه است

علی خوشنود

علی خوشنود

آرشیو

img18

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره حج

تلاوت آیات 75 تا آخر سوره حج توسط علی خوشنود در آستان مقدس امام زادگان پنج تن لویزان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 189 تا 194 سوره آل عمران و سوره نصر

تلاوت آیات 189 تا 194 سوره آل عمران و سوره نصر توسط علی خوشنود

مشاهده
img18

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا توسط علی خوشنود

مشاهده
img18

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا و سوره نصر

تلاوت آیات 105 تا 111 سوره اسرا و سوره نصر توسط علی خوشنود

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 تا 41 سوره ابراهیم و سوره کوثر

تلاوت آیات 31 تا 41 سوره ابراهیم و سوره کوثر توسط علی خوشنود

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 تا آخر سوره قاف و سوره کوثر

تلاوت آیات 31 تا آخر سوره قاف و سوره کوثر توسط علی خوشنود در مصلی بزرگ حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

مشاهده
بیشتر