قاسم مقدمی

قاسم مقدمی

img18

تلاوت آیات 18 تا 24 سوره حشر و سوره قریش

تلاوت آیات 18 تا 24 سوره حشر و سوره قریش توسط قاسم مقدمی در اختتامیه مسابقات قرآن کریم - شهرک شهید منتظری دزفول

مشاهده
img18

تلاوت آیات 27 تا 31 سوره کهف و سوره کوثر

تلاوت آیات 27 تا 31 سوره کهف و سوره کوثر توسط قاسم مقدمی

مشاهده
img18

قاسم مقدمی - حرم مطهر عبدالعظیم الحسنی علیه الاسلام

27 بهمن 99

مشاهده
img18

قاسم مقدمی - سوره مبارکه تحریم

24 آبان 99

مشاهده
img18

قاسم مقدمی - سوره مبارکه تحریم

24 آبان 99

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 20:01:42