محسن قاسمی

محسن قاسمی

img18

تلاوت آیات 69 تا 89 سوره شعرا، سوره ضحی و کوثر

تلاوت آیات 69 تا 89 سوره شعرا، آیات 1 تا 11 سوره ضحی و کوثر توسط محسن قاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا 112 سوره انبیا

تلاوت آیات 101 تا 112 سوره انبیا توسط محسن قاسمی در مسجد النبی تهرانسر

مشاهده
img18

تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر و ضحی

تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر و ضحی توسط محسن قاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 70 تا 84 سوره اسرا

تلاوت آیات 70 تا 84 سوره اسرا توسط محسن قاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 6 سوره تحریم و سوره نصر

تلاوت آیات 1 تا 6 سوره تحریم و سوره نصر توسط محسن قاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر، سوره غافر و سوره انفطار

تلاوت آیات 73 تا 75 سوره زمر،آیات 1 تا 3 سوره غافر و سوره انفطار توسط محسن قاسمی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:48:21