محمد جواد کاشفی

محمد جواد کاشفی

img18

تلاوت آیات 62 تا 75 سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر

تلاوت آیات 62 تا 75 سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر توسط محمدجواد کاشفی در امام زاده سید حمزه(ع) تبریز

مشاهده
img18

تلاوت آیات 13 تا 18 سوره حجرات و آیات 1 تا 8 سوره ق

تلاوت آیات 13 تا 18 سوره حجرات و آیات 1 تا 8 سوره ق توسط محمد جواد کاشفی در امام زاده کججانی تبریز

مشاهده
img18

تلاوت آیات 55 الی 62 سوره آل عمران

تلاوت آیات 55 الی 62 سوره آل عمران توسط محمدجواد کاشفی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 181 الی 185 سوره آل عمران

تلاوت آیات 181 الی 185 سوره آل عمران توسط محمدجواد کاشفی

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 19:56:23