سید محمدحسن موحدی

سید محمدحسن موحدی

img18

تلاوت آیات 1 تا 3 سوره رعد و سوره حمد

تلاوت آیات 1 تا 3 سوره رعد و سوره حمد توسط سید محمد حسن موحدی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 29 تا 37 سوره بقره

تلاوت آیات 29 تا 37 سوره بقره توسط سید محمد حسن موحدی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 57 تا 65 سوره یونس و سوره کوثر

تلاوت آیات 57 تا 65 سوره یونس و سوره کوثر توسط سید محمد حسن موحدی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 73 تا آخر سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر

تلاوت آیات 73 تا آخر سوره زمر و آیات 1 تا 3 سوره غافر توسط سید محمد حسن موحدی در آستان مقدس امام زادگان پنج تن لویزان

مشاهده
img18

تلاوت آیات 58 تا 70 سوره فرقان

تلاوت آیات 58 تا 70 سوره فرقان توسط سید محمد حسن موحدی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 124 تا 127 سوره بقره

تلاوت آیات 124 تا 127 سوره بقره توسط سید محمد حسن موحدی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 4 سوره رعد و حمد

تلاوت آیات 1 تا 4 سوره رعد و حمد توسط سید محمد حسن موحدی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 120 تا 138 سوره آل عمران

تلاوت آیات 120 تا 138 سوره آل عمران توسط سید محمد حسن موحدی

مشاهده
بیشتر
2023-12-02 20:00:48