مهدی غلام نژاد

مهدی غلام نژاد

img18

تلاوت آیات 9 تا 15 سوره اسرا و سوره قدر

تلاوت آیات 9 تا 15 سوره اسرا و سوره قدر توسط مهدی غلام نژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 62 تا 74 سوره احزاب

تلاوت آیات 62 تا 74 سوره احزاب توسط مهدی غلام نژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 15 تا 24 سوره فاطر و سوره بلد

تلاوت آیات 15 تا 24 سوره فاطر و سوره بلد توسط مهدی غلام نژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 58 تا 77 سوره فرقان

تلاوت آیات 58 تا 77 سوره فرقان توسط مهدی غلام نژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 101 تا 112 سوره انبیا و سوره بلد

تلاوت آیات 101 تا 112 سوره انبیا و سوره بلد توسط مهدی غلام نژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 190 تا 194 سوره آل عمران

تلاوت آیات 190 تا 194 سوره آل عمران توسط مهدی غلام نژاد

مشاهده
img18

تلاوت آیات 5 تا 22 سوره انسان

تلاوت آیات 5 تا 22 سوره انسان توسط مهدی غلام نژاد

مشاهده
img18

تلاوت مهدی غلام نژاد - کاروان قرآنی انقلاب _ بندر عباس (خلیج فارس)

12 بهمن 99

مشاهده
بیشتر
2024-06-17 01:36:03--- 6/17/2024 1:36:03 AM