وحید خزاعی

وحید خزاعی

img18

تلاوت آیات 29 تا 35 سوره فاطر و آیات 7 تا 8 سوره بینه

تلاوت آیات 29 تا 35 سوره فاطر و آیات 7 تا 8 سوره بینه توسط وحید خزاعی در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)

مشاهده
img18

تلاوت آیات 5 تا 14 سوره انسان

تلاوت آیات 5 تا 14 سوره انسان توسط وحید خزاعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 7 تا 17 سوره غافر

تلاوت آیات 7 تا 17 سوره غافر توسط حمید خزاعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 46 تا 49 سوره کهف و آیات 1 تا 7 سوره اعلی

تلاوت آیات 46 تا 49 سوره کهف و آیات 1 تا 7 سوره اعلی توسط وحید خزاعی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 41 تا 49 سوره هود

تلاوت آیات 41 تا 49 سوره هود توسط وحید خزاعی

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 15:28:39