کریم منصوری

کریم منصوری

img18

تلاوت کریم منصوری

حرم مطهر حضرت عبدالعطیم الحسنی علیه الاسلام

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 15 سوره یوسف توسط استاد کریم منصوری

در این ویدیو تلاوت آیاتی از سوره یوسف را توسط استاد کریم منصوری مشاهد می کنید

مشاهده
img18

تلاوت آیات 124 الی 131 از سوره بقره

تلاوت آیات 124 الی 131 از سوره بقره توسط کریم منصوری

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 22 از سوره دهر

تلاوت آیات 1 الی 22 از سوره دهر توسط کریم منصوری

مشاهده
img18

تلاوت آیات 30 الی 39 از سوره بقره

تلاوت آیات 30 الی 39 از سوره بقره توسط کریم منصوری

مشاهده
img18

تلاوت آیات 49 الی 55 از سوره قمر و رحمان

تلاوت آیات 49 الی 55 از سوره قمر و رحمان توسط کریم منصوری

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 الی 11 از سوره جمعه

تلاوت آیات 1 الی 11 از سوره جمعه توسط کریم منصوری

مشاهده
img18

تلاوت سوره اسراء

تلاوت سوره اسراء توسط کریم منصوری

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی