جعفر فردی

جعفر فردی

img18

تلاوت آیات 23 الی 28 از سوره حج

تلاوت آیات 23 الی 28 از سوره حج توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 15 الی 26 از سوره فاطر

تلاوت آیات 15 الی 26 از سوره فاطر توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 61 الی 65 از سوره اسرا

تلاوت آیات 61 الی 65 از سوره اسرا توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 46 الی 54 از سوره سبا

تلاوت آیات 46 الی 54 از سوره سبا توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره های کافرون و کوثر

تلاوت آیاتی از سوره های کافرون و کوثر توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره حمد

تلاوت آیاتی از سوره حمد توسط جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت تحقیق آیاتی از سوره مبارکه نمل

تلاوت تحقیق آیاتی از سوره مبارکه نمل - استاد جعفر فردی

مشاهده
img18

تلاوت تحقیق آیاتی از سوره مبارکه نباء

تلاوت تحقیق آیاتی از سوره مبارکه نباء - استاد جعفر فردی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی