راغب مصطفی غلوش

استاد راغب غلوش ولادت: استاد راغب مصطفی غلوش قاری مسجد دسوقی در دسوق به روز 5 جولای 1938 ميلادی در روستای (برما) مركز طنطا در استان غربی متولد شد …پدرش می خواست كهوی را به تحصيل علوم ابتدائی بفرستد تا صاحب پست بزرگی شود ولی تدبير امور به دستخالق متعال است در روستا مكتب های زيادی بودند و گرايش ورويكرد به آنها كاملا محسوسو و ملموس بود و مردم در آنزمان از آنجا كه كلمه (عالم ) جز به رجل دينی مخصوصاامام مسجد كه خطبه نماز جمعه را می خواند اطلاق نمی شد به حفظ قرآن كريم توسطفرزندانشان همت میگماشتند تا آنها عالم شوند

img18

تلاوت آیاتی از سوره احزاب توسط راغب مصطفی غلوش

در ویدئو زیر تلاوت آیات 22 و 24 سوره احزاب را توسط استاد راغب مصطفی غلوش مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره نباء توسط استاد غلوش

در ویدئو زیر تلاوت زیبای آیات 31 تا 40 سوره مبارکه نباء توسط استاد راغب مصطفی غلوش را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت سوره نبا

تلاوت سوره نبا توسط مصطفی غلوش

مشاهده
img18

تلاوت ایات 31 الی 39 سوره نبا

تلاوت ایات 31 الی 39 سوره نبا توسط مصطفی غلوش

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره اسرا غلوش

تلاوت آیاتی از سوره اسرا غلوش توسط استاد غلوش

مشاهده
img18

تلاوت ایات 38 الی 39 سوره احزاب

تلاوت ایات 38 الی 39 سوره احزاب توسط مصطفی غلوش

مشاهده
img18

تلاوت ایاتی از سوره قصص

تلاوت ایاتی از سوره قصص توسط مصطفی غلوش

مشاهده
img18

تلاوت ایاتی از سوره نبا

تلاوت ایاتی از سوره نبا توسط مصطفی غلوش

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی