مصطفی اسماعیل

مصطفی اسماعیل (۱۷ ژوئن ۱۹۰۵ - ۲۶ دسامبر ۱۹۷۸) قاری قرآن اهل مصر بود که از او به عنوان ملک القراء یکی از بزرگترین قاریان معاصر نام می‌برند.بسیاری در قرائت قرآن از نحوه صوت او تقلید می‌کنند. مصطفی اسماعیل ، ۵ دی ۱۳۵۷ درگذشت . با درگذشت اسماعیل، رو به پایان نهادن دوران طلایی قاریان مصری آغاز شد. از شاگردان مشهور ایشان میتوان به محمدعثمان نقشبندی اشاره کرد.

img18

ممصطفی اسماعیل - سوره مبارکه آل عمران

14 آذر 99

مشاهده
img18

تلاوت آیات 18 تا 22 سوره بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل

در این ویدئو تلاوت آیات 18 تا 22 سوره مبارکه بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 12 تا 17 سوره بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل

در این ویدئو تلاوت آیات 12 تا 17 سوره مبارکه بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 10 تا 11 سوره بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل

در این ویدئو تلاوت آیات 10 تا 11 سوره مبارکه بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 7 تا 9 سوره بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل

در این ویدئو تلاوت آیات 7 تا 9 سوره مبارکه بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 6 سوره بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل

در این ویدئو تلاوت آیات 1 تا 6 سوره مبارکه بروج توسط استاد مصطفی اسماعیل را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 تا 25 سوره انشقاق توسط استاد مصطفی اسماعیل

در این ویدئو تلاوت آیات 23 تا 25 سوره مبارکه انشقاق توسط استاد مصطفی اسماعیل را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 19 تا 22 سوره انشقاق توسط استاد مصطفی اسماعیل

در این ویدئو تلاوت آیات 19 تا 22 سوره مبارکه انشقاق توسط استاد مصطفی اسماعیل را مشاهده می کنید.

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی