احمد ابوالقاسمی

احمد ابوالقاسمی

img18

تلاوت آیات 39 تا 48 سوره احزاب و سوره کوثر

تلاوت آیات 39 تا 48 سوره احزاب و سوره کوثر توسط استاد احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 29 تا 35 سوره فاطر

تلاوت آیات 29 تا 35 سوره فاطر توسط استاد احمد ابوالقاسمی در مراسم یادبود قاریان مهاجر الی الله در مسجد بلال صدا و سیما 94/8/17

مشاهده
img18

تلاوت آیات 124 تا 127 سوره بقره و آیات 27 تا 30 سوره فجر

تلاوت آیات 124 تا 127 سوره بقره و آیات 27 تا 30 سوره فجر توسط استاد احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 169 تا 175 سوره آل عمران

تلاوت آیات 169 تا 175 سوره آل عمران توسط استاد احمد ابوالقاسمی حسینیه امام خمینی(ره) 1394/3/2

مشاهده
img18

تلاوت آیات 23 تا 41 سوره ابراهیم و سوره کوثر

تلاوت آیات 23 تا 41 سوره ابراهیم و سوره کوثر توسط استاد احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 169 تا 174 سوره آل عمران و آیات 27 تا 30 سوره فجر

تلاوت آیات 169 تا 174 سوره آل عمران و آیات 27 تا 30 سوره فجر توسط استاد احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 138 تا 148 سوره آل عمران

تلاوت آیات 138 تا 148 سوره آل عمران توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام)

مشاهده
بیشتر
2023-12-04 17:49:30