احمد ابوالقاسمی

احمد ابوالقاسمی

img18

تلاوت استاد احمد ابوالقاسمی

حرم حضرت عبدالعظیم (علیه السلام)

مشاهده
img18

تلاوت آیات 160 الی 165 از سوره انعام و فاتحه 1 الی 7

تلاوت آیات 160 الی 165 از سوره انعام و فاتحه 1 الی 7 توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 38 الی 48 از سوره احزاب

تلاوت آیات 38 الی 48 از سوره احزاب توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 58 الی 77 از سوره فرقان

تلاوت آیات 58 الی 77 از سوره فرقان توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره احزاب و نازعات

تلاوت آیاتی از سوره احزاب و نازعات توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 الی 35 از سوره قاف

تلاوت آیات 31 الی 35 از سوره قاف توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 31 الی 41 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 31 الی 41 از سوره آل عمران توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
img18

تلاوت سوره انعام

تلاوت سوره انعام توسط احمد ابوالقاسمی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی