محمود شحات محمد انور

تربیتها و آموزشهای پدر استادش او را به حدی رسانده كه اكنون می تواند پا جای پدر بگذارد و به عنوان خلف صالح او یاد و خاطره تلاوتهای زیبا و ماندگار پدر را در جای جای این كره خاكی زنده نگه دارد.او چنان زیبا و نیكو- همچون پدر بزرگوارش- تلاوت می كند كه اشك شوق ایرانیها را درمی آورد- این بیان را خود وی و اطرافیانش تصریح می كنند.شیخ محمود فرزند استاد شحات انور در سن 12سالگی حفظ قرآن كریم را به پایان برد و توانست در همان سال مقام اول مسابقات بین المللی «لیله القدر» مصر را از آن خود كند. توفیقات وی در این راه مرهون زحمات پدرش و نیز برادر بزرگش انور می باشد.

img18

محمود شحات انور - سوره مبارکه ابراهیم

18 فروردین 1400

مشاهده
img18

محمود شحات انور - سوره مبارکه فتح

20 اسفند 99

مشاهده
img18

محمود شحات انور - سوره مبارکه محمد

12 اسفند 99

مشاهده
img18

محمود شحات انور - سوره مبارکه انعام

30 بهمن 99

مشاهده
img18

محمد شحات انور - سوره مبارکه مطففین

5 بهمن 99

مشاهده
img18

محمود شحات انور - سوره مبارکه ابراهیم (ع)

29 آبان 99

مشاهده
img18

محمود شحات انور- سوره مبارکه حشر

12 آبان 99

مشاهده
img18

تلاوت آیات 94 تا 103 سوره انعام

تلاوت آیات 94 تا 103 سوره انعام توسط استاد محمود شحات انور

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000