محمود شحات محمد انور

تربیتها و آموزشهای پدر استادش او را به حدی رسانده كه اكنون می تواند پا جای پدر بگذارد و به عنوان خلف صالح او یاد و خاطره تلاوتهای زیبا و ماندگار پدر را در جای جای این كره خاكی زنده نگه دارد.او چنان زیبا و نیكو- همچون پدر بزرگوارش- تلاوت می كند كه اشك شوق ایرانیها را درمی آورد- این بیان را خود وی و اطرافیانش تصریح می كنند.شیخ محمود فرزند استاد شحات انور در سن 12سالگی حفظ قرآن كریم را به پایان برد و توانست در همان سال مقام اول مسابقات بین المللی «لیله القدر» مصر را از آن خود كند. توفیقات وی در این راه مرهون زحمات پدرش و نیز برادر بزرگش انور می باشد.

img18

تلاوت آیات 94 تا 103 سوره انعام توسط استاد محمود شحات انور

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره اعلی توسط محمود شحات محمد انور

در ویدئو زیر تلاوتی کمتر دیده شده از سوره مبارکه اعلی توسط استاد محمود شحات محمد انور را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره نساء و کوثر توسط محمود شحات محمد انور

در ویدئو زیر تلاوت آیاتی از سوره نساء و کوثر توسط محمود شحات محمد انور را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره جمعه توسط محمود شحات محمد انور

در ویدئو زیر تلاوت آیات 9 الی آخر سوره مبارکه جمعه توسط محمود شحات محمد انور را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره نباء و کوثر توسط محمود شحات محمد انور

در ویدئو زیر تلاوت آیات 31 الی 40 از سوره نباء و همچنین سوره کوثر توسط محمود شحات محمد انور را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیاتی از سوره نسا توسط محمود شحات محمد انور

در ویدئو زیر تلاوت آیات 174 الی 176 از سوره نسا توسط محمود شحات محمد انور را مشاهده می کنید.

مشاهده
img18

تلاوت آیات 193 الی 195 از سوره آل عمران

تلاوت آیات 193 الی 195 از سوره آل عمران توسط محمود شحات انور

مشاهده
img18

تلاوت آیات 94 الی 103 از سوره انعام و شمس و کوثر

تلاوت آیات 94 الی 103 از سوره انعام و شمس و کوثر توسط محمود شحات انور

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000

نظرسنجی