مهدی عادلی

مهدی عادلی

img18

تلاوت آیات 55 تا 65 سوره یونس

تلاوت آیات 55 تا 65 سوره یونس توسط مهدی عادلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 71 و 72 سوره توبه و آیات 7 و 8 سوره بینه

تلاوت آیات 71 و 72 سوره توبه و آیات 7 و 8 سوره بینه توسط مهدی عادلی در مزاسم بزرگداشت حاج ابوالفضل علامی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 13 سوره تغابن

تلاوت آیات 1 تا 13 سوره تغابن توسط مهدی عادلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 284 تا 286 سوره بقره و سوره اعلی

تلاوت آیات 284 تا 286 سوره بقره و سوره اعلی توسط مهدی عادلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 25 سوره حجر

تلاوت آیات 1 تا 25 سوره حجر توسط مهدی عادلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 15 تا 25 سوره اسرا و سوره فجر

تلاوت آیات 15 تا 25 سوره اسرا و سوره فجر توسط مهدی عادلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 1 تا 19 سوره اعلی

تلاوت آیات 1 تا 19 سوره اعلی توسط مهدی عادلی

مشاهده
img18

تلاوت آیات 55 تا 65 سوره یونس و سوره عادیات

تلاوت آیات 55 تا 65 سوره یونس و سوره عادیات توسط مهدی عادلی

مشاهده
بیشتر
300004444
qtv@irib.ir
021-27868000